symbol krásy

Ako v mojich skorších prácach nadväzujem na tému ženskosti a na výskum tela. Ako
hlavný predmet môjho výskumu som zvolila kvet. Kvet považovaný za symbol ženskej
krásy či krásy samotnej. Jednoduchým a vtipným spôsobom si kvety vkladám do miest
na tele a telo ich akoby samé pohlcuje. A tak porovnávam tento jemný symbol krásy s
drsnou krásou tela ženy, poznačenej obezitou.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár