Plus

Názov: Plus +
Vedúci bakalárskej práce: doc. Miroslav Nicz, akad. mal.

_Mýtus krásy, je len aktuálny obraz vytvorený spoločnosťou, ktorý na nás denne útočí prostredníctvom médii a sociálnych sieti. Cieľovou skupinou sú najmä ženy, v ktorých vyvoláva zväčšia klamlivú a nedosiahnuteľnú túžbu po dokonalosti. Bakalárska práca približuje problematiku o sociálne žiaducich a vo veľkej miere stereotypných ideáloch ženskosti a fyzickej krásy. Zaoberá sa skúmaním tela a ideálu krásy z po/nadhľadu žien trpiacich nadváhou v spoločnosti výrazne ovplyvnenej tlakom súčasnej masovej kultúry, kde vonkajšia krása človeka prevyšuje nad duševnými stránkami. Cieľom práce je nadviazať na dlhodobejší výskum danej problematiky prostredníctvom ironizácie zaužívaných aspektov krásy a zdôraznenie absurdity ponímania ženského tela. Výsledkom práce sú video-portréty žien s ich súkromnými komentármi či príbehmi o živote v obéznom tele, inštalované spolu s ich osobnými váhami ukazujúce ich hmotnosť.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár