intervencia/intervention

Pedagogické vedenie: Mgr. art Lukáš Matejka

https://www.youtube.com/watch?v=ogpAqoXxjNA

Spracovala som krátke video, pozostávajúce z troch fotografií. Video by som zaradila k sociálnej intervencii. Z pohľadu sociálnej práce ide o priame zasahovanie do života ľudí, ovplyvňovanie pomáhanie či ochraňovanie človeka. Vidíme chrbty žien na ktoré sa premietajú ruky, ktoré pripomínajú miestami umývanie až hladkanie. Tak ako sa človek snaží umyť si chrbát avšak nedokáže si sám sebe pomôcť. Znamená to, že človek má v sociálnom pracovníkovi alebo v inom človeku psychickú aj úplnú oporu.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár