Cut-out

Triptych fotografií zachytáva telo ženy nadmernej veľkosti, ktorá sa cíti vyčleňovaná z ideálneho rámca, dnešnej doby plnej umelej krásy. Pohľadom zdola autorka svoju veľkosť ešte viac podtrhuje, zdôrazňuje a duplikuje, čím mieri na často zveličujúce pravidlá či podmienky týkajúce sa vonkajšej krásy.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár