SECRET

Alexandra Vargová & Nina Vráblová

SECRET (inštalácia)

STUPID TRAILER

Video – inštalácia
•V inštalácii sa venujeme opäť médiám z ktorých sme si vybrali ženské časopisy, magazíny, reklamne spoty, hollywoodske filmy, ktoré navádzajú ženu do pozície sexuálneho objektu.
•Práca obsahuje:
1.Video - zachytáva zostrih momentov vystupovania žien a poukazuje na ich ,,krásne,, prednosti, ktorými sa dokážu predať
2.Tapety - výstrižky z časopisov, zachytávajúce dokonalosť žien, ktorú nám predpisujú.
3.Textová roleta - hovorí o slovných spojeniach, ktoré sa využívajú v printových médiách
Média sa k nám dostavajú cez TV / Časopisy / Internet...preto sme našu inštaláciu previedli do ilúzie domáceho prostredia obývačky. Výpoveďou tejto práce ma byť prehnanosť médií ako na nás z každej strany útočia.

SECRET / Biblia (svätyňa)

Táto inštalácia je zložená zo statického obrazu Oltáru vytvoreného pomocou photoshopu, ktorý je premietaný na plátno a pod nim je nainštalovaný ženský modlitebný kútik (svätyňa). Zvuková stopa a vôňa dopĺňajú atmosféru svätého chrámu, do ktorého sa ľudia chodievajú modliť. Zvuk sme nahovorili a prehovorili sme najznámejšie modlitby ako je Otče náš, Zdravas, Verím v Boha a detskú modlitbu Anjeliku môj strážničku...V modlitbe sme vymenili Stvoriteľa za známeho mužského idola Kena a Pannu Máriu za taktiež ženský idol Bárbie. Celú atmosféru inštalácie sme doplnili najznámejšou knihou kníh Bibliou. Pracujeme s myšlienkou do budúcna pretvoriť Bibliu na ženskú Bibliu. Viedla nás k tomu myšlienka paradoxu, že mnoho žien patrí k fanatickým veriacim ženám pričom cirkev bola vždy proti emancipácii žien, proti štúdiu žien, proti volebnému právu žien, dokonca proti noseniu nohavíc, atď. Vytrhli sme par veršov z Biblie o postavení žien v spoločnosti
„Veľmi rozmnožím strasti tvoje a tehotenstvá, v bolesti deti rodiť budeš a hoci po mužovi túžiť budeš, on nad tebou vládnuť bude“.
Týmto výrokom zo Starého zákona stratili ženy svoje práva v spoločnosti. V Novom zákone hovorí Biblia:
„Žena nech sa učí v tichosti a vo všetkej poslušnosti. Nedovoľujem však žene vyučovať, ani nad mužom panovať, ale nech je tichá a pokojná. Adam bol totiž stvorený prv, len potom Eva. A nie Adam sa dal zviesť, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa priestupku“.
Tertullian bol cirkevný pisateľ a povedal :
„Vy(ženy) ste bránou do pekla. každá z vás, žien je Eva, vy ste zvodnice zakázaného ovocia. vy ste prvé , čo porušili božský zákon“.
Elizabeth Stanton bola v 19.storočí bojovníčka za ženské práva a napísala:
„Biblia a cirkev boli najväčším kameňom úrazu v ceste žien k emancipácii“ Biblia je príručkou na podrobenie žien. Biblia jednoznačne stanoví potláčanie žien. Biblia určila menejcenné postavenie ženy, pre jej „nečistotu“, jej priestupok , Boh jej vytýčil služobnícky vzťah k mužovi ako jej pánovi.
Tieto texty sme použili aj v nasej pretvorenej Biblii, ktorá je zložená z časopisov ktoré nám práve hovoria akoby sme mali vyzerať a správať sa. Celý náš postoj berieme z nadhľadom, ale aj kriticky keďže skúmame ako zasahuje/zasahovala cirkev do práv žien.
Žena stvorená z Adamovho rebra
(Gen 3:16)
Materstvo je prekliatie za hriech, a manželstvo je záväzok
(Gen 19:1-8)
Lot ponúka dve svoje panenské dcéry na znásilnenie davu ľudí (namiesto dvoch anjelov, ktorí ho navštívili )
(Exod 20:17)
Podľa „Slova Božieho“ môže otec predať dcéru ako otrokyňu na sexuálne účely
(Exo 22:18)
Bosorky sa musia pozabíjať
(Exo 38:8)
Ženy môžu iba posluhovať pri vchode do stánku zjavenia
(Levit 12:1-14/12:4-7)
Žena , ktorá porodí syna je nečistá7 dní, ženy čo majú dcéry sú nečisté 14 dní
(Lev15:19-23)
Obdobie menštruácie je nečisté
(Lev 19:20-22)
Ak pán má pohlavný styk so svojou vydatou otrokyňou, otrokyňa bude bičovaná
(Num 1: 2)
Sčítanie ľudu sa vzťahuje iba na mužov
(Num 5:13:31)
Panny sa stávajú vojnovou korisťou pre vojakov
(Deuter: 21. 11-14)
Príručka pravidiel znásilňovania
(Deut 22: 5)
Zavrhuje sa, aby ženy nosili mužské oblečenie a naopak
(Deut 22:13-21)
Zasnúbená žena, ktorú niekto v meste znásilní bude ukameňovaná (spolu s násilníkom)
(Deut 22: 28-29)
Keď sa mužovi žena znepáči, môže ju poslať z domu preč. (a však opačne to nejde)
(Deut 25 :11-12 )


Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


SECRET

foto_dokumentáciaKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentárSECRET

Secret_svätyňa_video/zvuk (premietané na plátno)Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentárSECRET

Video_dokument_inštalácie SecretKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár