SAP OF LIFE (MIAZGA ŽIVOTA)

SAP OF LIFE
(MIAZGA ŽIVOTA)

IDEA: Water and Fire
Téma: Voda a Oheň

Inštalácia

- Práca vznikla na stáži 2011/2012 (Universitatea de Arta si Design - Cluj Napoca) v Rumunsku na predmet Inštalácia pod vedením prof. Kallo Angela.

Voda a oheň sú dve základné podmienky pre existenciu života na Zemi, ako aj vzduch.

Citujem:

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."

Leonardo da Vinci

Ja si myslim, že do tohto citátu od Leonarda da Vinciho môžme pripísať:

"Vode a ohňu bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."


Tieto dva živly sú tak silne späté, že ich nemožno rozdeliť.
Môžme to vidieť už len pri varení, či prirodných katastrofách.
Ich spojenie by sme mohli preniesť aj na vzťah medzi človekom a človekom, či už je to rodinný, priateľský alebo nepriateľský.
Taktiež medzi sebou súperia ako dobro aj zlo.
Ale nemožno jedného alebo druhého určiť za dobrého alebo zlého, kedže v rôznych situáciach reagujú inak.
V mojej inštalácií sa snažím ukázať spojenie týchto živlov.

VODA+ZEM+OHEŇ

Voda je pod povrchom zeme a výchádza na povrch, ale oheň je vždy na povrchu.
Voda hasí náš smäd, naše sucho. Už len v tejto vete spojenie "voda hasí" hovoríme o silnom spojení s ohňom.
V inštalácií vidíme súperenie medzi ohňom a vodou.

Tieto dva živly sa správajú ako My - ľudia!

Použitý materiál na inštaláciu:
- voda(absint na zafarbenie, technický alkohol-oheň),
- akvárium v tvare gule ("Zem")
- odpad zo zeme (na zapálenie technického alkoholu)

Znázorneňujem závislosť jedného od druhého.
. . . " sudržnosť ", " rivalita " . . .

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár