Deformation of sound-performance

Performance-Zvuková inštalácia
Pri mojej práci narážam na Vlastenecký zákon, ktorý bol nedávno schválený Národnou radou SR.
Vyjadrila som môj nesúhlas k núteniu žiakov k láske k vlasti performancom, kde som deformovala Slovenskú hymnu cez vytvorený softvér v programe Flash.
Každý účastník zvukovej inštalácie môže vyjadriť svoj názor na Vlastenecký zákon písaním na klávesníci, pri ktorom deformuje Slovenskú hymnu.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár