People II

Fotografie zhotovené pomocou "papierového fotoaparátu"...
...Fotografia je zázrak...

Photos made by paper camera...
...Photography is a miracle...Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár