Fotohydrohomoscholasyntéza

Fotohydrohomoscholasyntéza je autorský termín, ktorý vznikol pôvodne z termínu „fotosyntéza“, obsahuje ďalšie termíny, ako hydro- voda, homo- človek, schola- škola, školstvo a syntéza, ktorá ich všetky navzájom spája.
Tento participatívny projekt vznikol na základe štrajkov pedagógov materských škôl, základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií, a štrajk podporujúcich vysokých škôl.
Oslovila som tieto školské inštitúcie a zozbierala som niekoľko kusov izbových, (chodbových) rastlín pôvodne umiestňovaných na chodbách či kabinetoch škôl, ktoré som následne umiestnila do Galérie FX na Akadémii umení, ako inštitúcii, ktorá sa aktívne spolupodieľala na spomínanom štrajku. Mojím cieľom bolo tieto rastliny zrevitalizovať (pomocou návštevníkov Akadémie, študentov a pod.) formou očisty rastlín, hnojenia, kyprenia pôdy, vonkajšej hydratácie listov. Inštalácia je jeden celok, ako symbol jednoty a podpory, taktiež termín „revitalizácia“ som si osvojila v tejto problematike v spojitosti s obrodou školstva.
Na tejto inštalácii sa nachádzajú rastliny z týchto škôl:
ZŠ Radvanská, ZŠ Slobodného vysielača, Evanjelické gymnázium, Katolícke gymnázium, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, UMB Filozofická fakulta, Materská škola na Hornej 22, Akadémia umení- galéria FX.
Poďakovanie: Tomáš Stankovič, Zuzka Antalová, Milan Medveď a ostatní účastníci-učitelia a zamestnanci škôl.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár