DAJ MI ČAS-Až za hrob/rozpracovanosť

V tejto práci sa venujem výskumu ľudskej práce v užších rovinách v konfrontácii s voľným časom, preto som oslovila niektoré z upratovačiek na Akadémii Umení v Banskej Bystrici, za ktoré som pripravená vziať požadovaný počet odprcovaných smien a na výmenu od nich žiadam výstupy ich obľúbených činností z bežného života a voľného času, pri ktorých sa cítia komfortne a ktoré ich oslobodzujú. Mojím zámerom je darovač cas. Týmto participatívnym projektom reflektujem problém súčasnej spoločnosti, ktorá vychováva sériových pracovníkov, ktorí nemajú šancu (čas) sa vnútorne vyvíjat, dodatočne vzdelávat, tvoriť, pretože “na to už nie je čas”. Tento problém sa, samozrejme, netýka iba upratovačiek, ale i ľudí rôznych profesií zamestnaných rodinami, štúdiom atd. Chcem citlivou formou vzbudiť túžbu a následnú akciu u upratovčiek, ktoré majú za úlohu kreatívne stráviť darovaný čas. Neostanú bez mzdy, pretože práca bude za nich odpracovaná mnou.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár