DAJ MI ČAS (AŽ ZA HROB) fotografie

DIPLOMOVÁ PRÁCA,
Participatívne dielo zarňajúce spoluprácu medzi mnou a upratovačkami z Akadémie umení v Banskej Bystrici je okrem iného sociálnou sondou do ich životov a oslavou bežného života. Oslovila som participantky k spolupráci na tomto diele s tým, že sa budú môcť venovať ľubovoľnej obľúbenej činnosti z ich života. Na výmenu som im ponúkla svoj čas, ktorý som im darovala formou odpracovania určitého počtu dní za nich v práci. Inštalácia obnáša portrétne fotografie participantiek, rozhovory s nimi a videá nimi natočené na ručné kamery, ktoré som im poskytla na dokumentáciu darovaného času a atribúty viažúce sa k nemu. V prípade Anny som vyhotovila krátky katalóg obsahujúci jej práce s tortami a inými ručnými prácami. Naša vzájomná výmena jednotlivo prebiehala nasledovne: Anna- 3dni, Eva- 3dni, Stanka- 3dni, Mária- 1 deň.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár