Chapel/Kaplnka

Inštalácia pozostávajúca zo živého machu rozprestretého na podlahe a videoprojekcie má priviesť diváka do kontemplatívnej polohy a túžby po duchovne. Mach vnímam, ako archetyp prepájajúci človeka so zemou. Projekcia zachytáva banálny, no zároveň posvätný motív rozkvitnutého konáru jablone s kvapkami vody odrážajúcej sa od jej lupeňov. Mojím cieľom bolo to, aby si ľudia (diváci, spolužiaci, skrátka všetci, ktorí tu zavítajú) oddýchli od stresu a pnutia všedných dní.
Vyzujte sa a rozjímajte, kontemplujte, oddychujte. Nechajte veci plynúť také, aké sú, veď v prírode sa dejú „samé od seba“...
Poďakovanie: Tomáš Stankovič s rodičmi.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár