ReRelation

Práce ReRelation pojednává o znovuobnovení vztahů z minulosti.
Stěžejním bodem práce je dlouhodobý proces, kdy jsem se snažila o znovuobnovení vztahů s kamarády z minulosti, kteří obohatili určitým způsobem můj život. Tento minulý vztah je metaforicky vyjádřen velikostí visících klubíček. Klubka znamenají přadénka budoucího osudu tak jako i jeho minulosti. Budoucnost vztahu se ukáže až po opětovném shledání. Vztah má nebo nemá budoucnost.
Chci vzdát hold partnerskému vztahu a jeho trvání i přes mnohé překážky, které se postupem času ukazují. Partnerský vztah vytváří silné pouto, které není závislé na žádném pevném základě. Jedná se o duchovní spojení dvou lidí, kteří vytváří cosi nadsmyslového. Neexistují racionální pravidla pro zničení takového pouta. Smyslové vnímání je v tomto bodě silnější než vnímání rozumové.
Do každého objektu je vepsán uzlovým písmem vzkaz pro určeného člověka.
Instalace je doprovázena zvukem umístěným v místě partnerského vztahu. Jedná se o přednes textových zpráv celého období trvání vztahu.
Tak jako se procházíme v mysli architekturou vzpomínek, můžeme projít architekturou vztahů.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár