Closed reality

Má práce je založena na zkoumání sama sebe, nahlížení do vlastního nitra. Používám introspektivní metodu psychologického interview k nalezení informací, které nejsou ovlivněny vnějším světem. K této myšlence mě přivedlo zjištění, že většina mých rozhodnutí a každodenních situací, ve kterých se ocitám, je z velké části ovlivněna společností, která mě neustále obklopuje. Častokrát tento vliv překračuje mez mé vlastní individuality.
Porot jsem se rozhodla, pokusit se o myšlenkové osvobození od těchto vlivů a nelézt některé prvotní informace, které vycházejí ze mě.
Stala jsem se iniciátorkou interview s neznámými lidmi, které jsem vybírala na základě jejich profese. S nimi jsem si sjednala schůzku, na místě, které vybrali oni. Tito lidé byli obeznámeni s tím, že se mohou tázat na jakékoliv otázky, směřující na mou osobu. Já jsem na tyto dotazy spontánně a pravdivě reagovala.
Stěžejním faktorem mé práce je to, že komunikace a potřeby mého okolí bývají z větší části jednostranné. Procesem nahrávání interview a následné instalace prakticky nutím účinkující i diváky, aby věnovali svůj čas jen mé osobě.
Já jsem si situaci, ve které jsem se nacházela dlouhou dobu, neuvědomovala. Žila jsem tak, jak bylo správné a ani jsem nepotřebovala přemýšlet o tom, co bude – předem to za mě rozhodli ostatní. Byla jsem ve stresu a neustále nespokojená. Dospěla jsem k názoru, že každý z nás by měl alespoň v některých chvílích uvažovat nad tím, jestli jedná podle sebe, anebo se řídí tím, co chtějí a potřebují ostatní.
Když jakýkoli vliv překročí hranici naší osobnosti, musíme posléze bojovat o svou vlastní individualitu.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár