Sociálna bublina

Sociálna bublina, popisuje vznik politických, sociálnych alebo kultúrnych rozdielov medzi jednotlivými skupinami spoločnosti, alebo akúsi BARIÉRU medzi spoločnosťami, ktorá zamedzuje obojstrannej výmene informácií a vytvára tak dojem, že vlastná spoločnosť reprezentuje celé spoločenské spektrum. Sociálne bubliny bránia odhaľovaniu dezinformácií a slobodnému dialógu. Ľudia majú tendenciu sa zatvrdiť a skôr obviňovať toho, kto ich predstavu vyvracia. Teda tendencia
človeka uprednostňovať tie informácie a interpretácie, ktoré podporujú jeho vlastný názor. Dielo reprezentuje súčasnú situáciu,
so šírením dezinformácií ohľadom covid-19. A využívanie kríze so záujmom ju využiť na podporu svojich konšpiračných teórií.
Čim reálnu problematiku uzatvárajú do karantény.
https://youtu.be/WQDwd_3i6OMKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár