LUDUS

Ludus (Hra)
Fotografia, Fotobjekt, Participatívna akcia, Intervencia vo verejnom priestore, Inštalácia

Spolupracoval som s deťmi zo Základnej školy Mazorník a Základnou umeleckou školou
v Brezne. Spoločne sme počas skladania a maľovania, lepenia, na papierové vojenské čiapky
rozoberali históriu, formou neformálneho vzdelávania i súčasnosť organizácie OSN, jej
členov, deklaráciu, ako aj proces tvorby a stereotypy národných identít.
Deti si začali tvoriť aj vlastné štáty a objavovať nové. Hrali sa na vojakov a zároveň uzatvárali
mierové zmluvy.
30 detí vo veku 6 – 14 rokov.
Čiapky participatívne dotvorené deťmi boli použité ako umelecká intervencia vo verejnom
priestore na tému „štátnosti“ pod názvom LUDUS (HRA). Prostredníctvom interakcie autor-
performer vyzýval okoloidúcich ľudí, aby sa zapojili do hry/hrania s vojenskými čiapkami.
Autor pri počte čiapok 193 vychádzal z počtu štátov uznaných Organizáciou Spojených
národov. Tým nepriamo odkazuje na realitu prerozdelenia sveta, ktorá nie je konečná.
Posudzovanie „štátnosti“ či „suverenity“ štátu závisí od viacerých kritérií ako aj definícií v
medzinárodnom práve.
Intervencia Adama Englera kladie otázku o povahe národných štátov – o tom, ako a čím sami
seba identifikujú. Čo všetko je schopný vyvolať jeden znak? Čo všetko môže spôsobiť
jednoduchý symbol v emóciách a rozhodovaniach občanov, ktorí sa cítia byť súčasťou
takzvanej národnej jednoty, ktorá je v konečnom dôsledku len najvyššou fikcionalitou –
efektívnym nástrojom moci?
Kedy a kde toto všetko ostáva stále v rovine detskej hry, a kedy už zahrávanie môže byť
nebezpečné? To všetko zachytávali fotografie priamo na mieste pamätníka SNP v Banskej
Bystrici 10.12.2018 v medzinárodných deň ľudských práv.
Inštalácia na prieskume pozostávala z detských čiapok, fotografií - ktoré zaznamenávali
situácie participantov, intímne momenty i gestá a detských prác – fragmentov štátnych
symbolov, ktoré deti podľa vlastnej fantázie aplikovali na čiapky.
Fotografie použité v inštalácií boli zámerne poskladané do tvaru detskej vojenskej čiapky
a následne rozložené ako znak toho že daná hra sa skončila. Fotografia sa tak stala
i objektom.

/Konzultovala Prof. Milota Havránková/

Adam EnglerKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár