My dpi

My dpi (videoprojekcia)
DPI- dot per inch t.j. bod na palec, na mojej koži sa nachádza 237 bodov, moje rozlíšenie je 237 znamienok na človeka. Vyrezala som si každý kúsok kože, ktorý bol označený bodom ( materským znamienkom) zachovala som jeho pozíciu v závislosti od usporiadania na mojom tele. Od ostatných ľudí sa odlišujem pre mňa špecifickým obrazcom, ktorý vznikol usporiadaním bodov v priestore. Snažila som sa o určitú formu seba identifikácie prostredníctvom zaznamenania vrodených viditeľných súradníc.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár