Ideál klonu

Ideál klonu , video inštalácia 2007/2008
Genetika je dopredu určená cesta zmien fyzických a psychologických daností, ktoré sa menia na základe rôznych dejov a procesov, z našej vôle alebo bez nej. Genetická informácia predstavuje zakódované dispozície pre niektoré schopnosti, či vlastnosti človeka. Ľudská bunka obsahuje asi milión génov.
Touto prácou reagujem na problematiku genetiky a na
klonovanie, ktorého hl. myšlienkou je ,,šľachtiť dobré vlastnosti,,. Hlavným zámerom inštalácie je poukázať na platonické lipnutie populácie na ideále dokonalosti, na ideále krásy. Objekt je ukážkou nedokonalosti. Je nedokonalým klonom
ideálneho snehuliaka.Projektovaná animácia je jeho ideálnou predstavou, jeho snom.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár