ČERVENÝ TRIPTYCH

Mojou vyjadrovacou formou je videoinštalácia. V troch monitoroch sú výjavy, ktoré sú metaforou na premárnený život. V prvom obraze je záznam nekonečného liatia krvi z plechového vedra do kanála. Na pravej strane je nainscenovaný simulovaný pôrod. V plechovej vani naplnenej bravčovou jatočnou krvou stojí žena v červených šatách s vybielenou tvárou z vystretými rukami držiaca dva čierne jednorožce. Vybielená tvár predstavuje nekonkrétnu ľudskú podobu. Jednorožce stoja z profilu hlavami k žene, mlčky sa prizerajú. Ona sa pred nimi vylieva. Celý tento výjav je záznamom súkromnej akcie, divákmi sú iba dva čierne žrebce. Dve zvieratá s rovnakým pohlavím spojené skrze ľudskú bytosť. Centrálny výjav je tvorený prebiehajúcimi krvou naplnenými nádobami, ktoré sa pohybujú jedna za druhou v smere sprava doľava akoby v nekonečnom páse. V tomto výjave je využitá animácia. Tri videá, tvoria kompaktný celok a je medzi nimi cítiť vzájomné prepojenie. Celou prácou reagujem na premárnený život. Matka rodiaca krv, ktorá je vliata do chladných kovových nádob je ďalej transportovaná/ ťahaná neviditeľnou silou a následne vylievaná do kanála. Snažila som sa vykresliť takýmto spôsobom akýsi obraz mojej súkromnej apokalypsy, kde sa môj najväčší strach zhmotňuje do obrazu, v ktorom sa človek stane iba prázdnou nádobou, do ktorej bude život v jeden moment nalievaný a v druhom z neho vylievaný. Ide o kritiku deštrukčných dopadov stúpňujúcej sa agresie na ľudský život.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár