SHOW / SPACE FACE

BLUBERRY EXHIBITION
KOŠICE SLOVAKIA
5 6 2013 - 1 7 2013

special thanks team PYECKA STUDIO shop & gallery !

Súčasná maľba ponúka množstvo variabilných prístupov a pohľadov nielen pre samotného
autora, ale aj diváka. V prípade Zuzany Badinkovej, mladej umelkyne z ateliéru
Digitálne médiá (Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.) na Akadémii umení v Banskej Bystrici, to platí dvojnásobne.
Badinkovej digitálne vektorové grafiky,
ilustrácie alebo komorné či veľkoplošné nástenné grafity sa ocitajú na maliarskom plátne a vytvárajú ucelenú "ergonomickú" sériu na zdanlivo priame použitie. Našťastie nejde iba o prvoplánový efekt. Autorka narába s pomerne širokým spektrom farieb, ktoré umiestňuje vedome do rámcov monotypických symetrických grafity, alebo štruktúrovaných organických abstraktov, ktoré sú neraz oživené použitím dôverne známych opakujúcich sa symbolov. Expresivita takejto maľby spočíva častokrát v dôvtipnom
mixovaní a kumulovaní rôznych žánrov a umeleckých postupov, ktoré je schopný dekódovať aj menej skúsený divák. Autorka ponúka viacero možností a pritom neskĺzava do úžitkovej či propagačne orientovanej grafiky. Citlivé štrukturovanie kompozícií pochopíme, podobne ako pri digitálnej vektorovej grafike, naším fyzickým ako aj mentálnym "zoomovaním", čo naznačuje možnosti ďalšej percepcie a zážitkovosti. Takúto provokáciu k aktivite alebo pomyselnej interaktivite je potrebné oceniť. Badinková ukazuje možnosti súčasného závesného obrazu, ktoré je aj sama schopná vycítiť a predvídať, pričom necháva divákovi
dostatočný priestor na iniciáciu a inteligentnú hru. Zaujímavým momentom a zjednocujúcim
prvkom je napokon vždy nedokonalý ťah štetcom, a na tomto mieste je možné hravo
odpovedať protiargumentom, ktorým vieme spochybniť práve proklamovanú dokonalosť
digitálneho vektorového obrazu.

Vystavená séria malieb nás môže usvedčiť minimálne v tom, že umelec má aj dnes
právo uvedomiť si, že najpodstatnejšia je radosť z tvorivého procesu. A v prípade Zuzany Badinkovej, to platí dvojnásobne.

Rišo Kitta

http://bluberry.cz/portfolio/show-space-face/

http://www.pyecka.com/en/show/space-face

https://www.facebook.com/PyeckaStudio?fref=ts

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár