PAINTING / DIPLOMA

http://bluberry.cz

rospracovaná čas mojej diplomovej práce

Názov – téma : Hypochondria

Cieľ: Reflexia istých psychických foriem súvislost v danej problematike.

Výskum ohľadom filozofie, technológie porúch mozgu a vedomia, vnútorných chorobných odleskov vlastného vedomia, analýza samotného vnímania.

Anotácia: Praktická časť magisterskej práce prinesie súbor niekoľkých malieb zohľadňujúcich vizualitu mojich v čase sa vyvíjajúcich malieb. Vytvorí plošné akrylové fragmenty do ktorých budem interventovať rôznymi airbrushovými zásahmi. Prehľad o aktuálnej literatúre, komparatívna analýza výtvarnej scény.

Školiteľ: doc. Akad. maliar Štefan Balázs, ArtD.

Katedra: KM – Katedra maľby

Series: » diploma work « Title: » Sleep Apnea « Size: 130 x 135 cm « Technique: « Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015

Series: » diploma work « Title: »Balls Pallsy « Size: 130 x 135 cm « Technique: « Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015

Series: » diploma work « Title: » Palsy « Size: 130 x 135 cm « Technique: « Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015

Series: » diploma work « Title: » Fragment in brain, Black Pain « Size: 55 x 55 cm « Technique: « Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015

Series: » diploma work « Title: » Hypoxia « Size: 150 x 150cm « Technique: « Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015

Series: » diploma work « Title: » Foot Drop « Size: 140 x 170 cm « Technique: « Acrylics, airbrush on canvas « Year: 2015Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár