ROZPAD

Interaktívna inštalácia, v ktorej autorka opäť stavia diváka do role tvorcu diela. Pohráva sa s vnímaním seba samého a samotným odrazom. Snaží sa naznačiť vnímanie a neustále sa sledovanie, kontrolovanie našej (ne)dokonalosti v dobe digitálnej, na ktorú je vyvíjaný ustavičný tlak, a ako sa človek stále snaží sám seba zachytiť len v tom najlepšom svetle. Zároveň mu však dáva možnosť rozhodnúť sa všetko zničiť, zdeštruovať, nevnímať to, a zabrániť sledovaniu seba samého ako aj sledovaniu seba ostatným, rozpadom obrazu jednoduchým zavretím jedného alebo obidvoch očí či odvrátením pohľadu.

https://vimeo.com/391247034Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár