ARCHEO SKY

Diplomovou prácou je interaktívna priestorová a zvuková site-specific inštalácia, ktorá vťahuje a zapája diváka do svojej reality a stavia ho do pozície tvorcu. Dáva mu možnosť vybrať si medzi viacerými možnosťami, ktoré odzrkadľujú a pracujú zo zobrazením hviezdnej oblohy či vesmírnych objektov, telies. Pretvára tak dáta zo sveta fyzikálneho do sveta abstraktného, vizuálneho. Reflektuje historický a dejinný posun pri vnímaní vesmíru a konfrontuje diváka so súčasným poznaním astrofyziky, pracuje s informáciami. Súčasťou imerzívneho prostredia je interaktívny zvuk. Projekcia prispôsobuje svoju vizualitu daným okolnostiam, môže sa dekomponovať, zrútiť sama do seba.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár