Introspekcia/Introspection

Práca pozostáva z troch videí, ktoré slúžia ako sonda do vnútra persóny, hľadanie samej seba a vyjadrenie chceného oslobodenia.

Prvým segmentom diela je viacvrstvové video odomykania dverí a hľadanie správneho kľúča, čím v prenesenom význame sledujem nachádzanie odpovede na vlastné otázky a životné rozhodnutia.

Druhý segment diela tvorí video s tvárou s upriameným pohľadom, ktorý priamo poukazuje na moju osobu. Evokuje viacero pocitov - sústredenosť, pokoj, no i nepríjemný pocit z prílišného očného kontaktu, ktorý môže byť človeku nepríjemný i keď je to jeho vlastný v odraze zrkadla, avšak rovako sa v ňom vie i stratiť a rozjímať.

Tretím, posledným, segmentom je video zachytávajúce bežný chod rána. Obraz je však rozostrený, ktorým odkazujem na neschopnosť vidieť veci zreteľne, či už doslove alebo metaforicky

https://youtu.be/QafkiorQULA
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár