Rezonancia

V bakalárskej práci sa budem zaoberať rezonanciou a jej využitím v zvukovom umení. Hlavným predmetom bakalárskej práce je vyhľadávať nové
možnosti zvukového prejavu. Rezonancia sa dá v akustike charakterizovať ako prúdenie zvukových vĺn, ktoré dopadajú na telesá
a sú schopné rozozvučiť ďalšie.
Jednotlivé časti nástroja rezonujú sami so sebou, nástroj samotný rezonuje s poslucháčom.
Zameriavam sa na využitie konvenčných hudobných nástrojov v sound-arte, na možnosti transformácie alebo
experimentovania s ich pôvodným zameraním, čo vedie k vzniku nových zvukov, alebo skladieb.
Fyzický kontakt hráča s nástrojom už nemusí byť potrebný.
K hľadaniu týchto možností budem pristupovať viac technicky, no v rámci možností aj hravou formou.
Výsledkom by malo byť vytvorenie audio-objektu, v ktorom sa bude uplatňovať pôsobenie akustickej rezonancie, prípadne sa aj pretavovať
do experimentálnej kompozície.
Praktická časť práce má byť čiastočne prepojená s hlavným životným záujmom autora - bicie a rytmus.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár