Limity

Pohyb svetla v priestore je určený fyzikálnymi zákonmi. Na týchto zákonoch stojí i svetelná inštalácia „Limity“. Nepatrnými zmenami uhlov či zmenou obsahu vstupnej plošnej kompozície autor „tvaruje“ celý svetelný objem s ohľadom na daný priestor. Svetlo sa stáva sochárskou matériou a priestor definuje hranice jej formy. Pozornosť diváka preberá efemérna svetelná hmota, ktorá redefinuje vnímanie daného priestoru, ktorý sa sám osebe stáva len akýmsi trojrozmerným vymedzením tejto inštalácie.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár