Paralelné svety

Svet ticha a svet zvuku.
Zamerala som sa na ľudí, ktorí svet vnímajú iným spôsobom ako my počujúci. Sú to hluchonemí ľudia, ktorí život prežívajú inak ako my. Každého z nás chcem postaviť do situácie, ktorú hluchonemí prežívajú každý deň a to do nevädomosti. Napísala som otázky, na ktoré sa počujúci aj napriek tomu, že počuje, nedozvie odpoveď, pretože im nerozumie slová. A tak sa ocitáme v rovnakej situácii. Sila zvuku a zároveň nevädomosti. Chaos a nevädomosť som podporila miešaním zvukov a zároveň kontrastom ticha. Tu žijeme vo vzájomnej nevädomosti. Ľudia v troch vekových kategóriách. 1.video matka s dieťaťom, 2. muž v strednom veku, 3. dôchodca. Teda miešaním podporujem nezrozumiteľnosť zvukov, ktoré pri dialógu vydávajú. Poukazujem na to, že sú v ťažkej, chaotickej situácii. Sila zvuku ako nástroja, ktorý nás ovláda.
Komentáre

avatar

Andrej Poliak: nemám slová

Apr 30 2010, 20:11

Pridať komentár