3x home II.

Moja práca spočíva v skúmaní troch rôznych prostredí,v ktorých
som sa v istom čase ocitla. Mapujem vzťahy, hranice
vzťahov. Práca obsahuje iba zvukový záznam s priloženým
textom, bez pohyblivého obrazu. Použité vety sú ako hádanka,
odpoveď sa nachádza vo vnútri jednotlivých objektov.
Zvuk je podporený ukrytím obrazu, tým skrývam identity .
Objekty sú schránky (domov), ktoré sú iným neviditeľné.
Neznáme a aj napriek odhaleniu zvuku sú ukryté. Pôsobí len
zvukový vnem a človek si vytvára svoj
vlastný obraz o ľuďoch. Záznamy zvuku
sú autentické, nie sú upravované.
Význam práce zo sociálneho hľadiska
je zamyslenie sa nad skutočnosťou komunikácie
a štúdiom psychológie vzťahov.
Obraz, ktorý nie je skutočný je
silnejší. Prostredníctvom celej inštalácie
umocňujem silu zvuku a vizuálne hľadanie prostredia.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár