N

Nezničiteľné, Neukradnuteľné, ... , Nekonečné umenie

Toto dielo vystavené na štýl najvzácnejšieho drahokamu svojim spôsobom symbolizuje vrchol minimalizmu, konceptualizmu a umenia ničoho. V tomto diele avšak namiesto drahokamu je vystavené ,,Nič’’, ktoré sa zhmotní v mysliach divákov ako nehmotná a zároveň hmotná myšlienka, pri pochopení významu a rozmeru diela. Toto dielo reprezentuje a ,,zhmotňuje'' všetky vlastnosti, ktoré môžu mať umelecké diela a zároveň nadobúda vlastnosti, ktoré doteraz žiadne iné umelecké dielo nemalo a ani nemohlo mať. Pre začiatok vytvárania ,,obrazu'' tohto diela, si divák musí uvedomiť, že vo svojej podstate je dielo nezničiteľné a neukradnuteľné. A aj keď je neoceniteľné, môže existovať kdekoľvek vo svete v každom momente, za každých okolností a to úplne zadarmo. Môže byť vystavovateľné neobmedzene v ľubovolnom svetovom múzeu (momentálne len na planéte Zem, ale budúcnosť nepozná hraníc...), jedinou podmienkou je zrodenie myšlienky na toto dielo pomocou už spomínaných ,,náležitostí'' a textu o diele, ktorý ho u diváka ,,oživí’’. Dielo sa volá N nielen preto, že jeho hlavné vlastnosti sa začínajú na toto písmeno (takisto sa to dá preniesť aj do anglického prekladu pomocou not/never + ...) ale má svoj význam aj v matematickom svete, ako všeobecne používaná nekonečná premenná n, ktorá vystihuje vlastnosti tohto umeleckého diela, ktoré sú na n-tú.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár