Intradermálny steh / Stitch

Intradermálny steh
Impulzom bola a stále je situácia na našej politickej scéne ktorá sa nedá tolerovať. Slovensko krváca. Krváca natoľko, že potrebuje zašiť. Preto som sa v predvečer prvého veľkého protikorupčného pochodu vybrala Prešova do Bratislavy trasou, ktorá pripomína steh. Cestou vlakom som mala zo sebou transparent na ktorý mohli spolucestujúci vyjadriť svoj názor na korupciu a aspoň takou cestou sa zúčastniť na pochode. Transparent bol vystavený aj v škole. Mohli naň napísať svoje odkazy aj návštevníci ktorý si prišli pozrieť koncoročný prieskum . Transparent vezmem zo sebou aj na ďalšie pochody.

The impulse was and still is the situation on our political scene that is unacceptable and can not be tolerated. Slovakia is bleeding. It is bleeding so badly, that it needs to be stitched. Therefore, on the eve of the first major anti-corruption march, I chose the route from Prešov to Bratislava that resembles the stitch. On my way by train I had a banner on which the fellow passengers could express their opinions of corruption and get involved in the march at least in that way. My banner was also displayed at schol. Visitors who came to see the end of year exhibition could have also expressed their opinion. This banner will accompany me on other marches.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár