1488

The inspiration for creation arose when members of parliament, parliamentary assistants, regional and district presidents of the LSNS contributed to the charity collection an amount of 4464 euros. We did not noticed anything suspicious, until the amount was distributed to the three families. It was not just a transparent advertisement, but primarily the spreading of neo-Nazi propaganda. The number 1488 is a publicly known cipher of neo-Nazis. Neo-Nazis which we chose in the Democratic elections. A dual video is composed of two outwardly non-related activities. In the first video, which has 14 minutes, I whitewashing trough for pigs with a lime. I symbolically disinfect the space of the National Council of the Slovak Republic because I perceive it as a dirty trough. In the second video the protest takes up to 88 minutes.

Keď do charitatívnej zbierky prispeli poslanci, poslaneckí asistenti, krajskí a okresní predsedovia ĽSNS sumou 4464 eur, nevšimli sme si nič podozrivé. Kým tú čiastku nerozdelili trom rodinám. Nešlo len o priehľadnú stranícku reklamu, ale prioritne šlo o šírenie neonacistickej propagandy. Číslo 1488 je verejne známou šifrou neonacistov. Neonacistov, ktorých sme si zvolili v demokratických voľbách. Video diptych, je zložený z dvoch, navonok nesúvisiacich, činností. V prvom videu bielim válov pre prasce vápnom v dĺžke 14 minút. Symbolicky tak dezinfikujem priestor Národnej rady Slovenskej republiky, keďže ho vnímam ako špinavý válov. V druhom videu sa na znak protestu zamurujem na 88 minút.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár