Pominuteľný

Inštalácia rieši a snaží sa priblížiť krehkosť a pominuteľnosť vzťahu medzi mužom a ženou, zachytiť ich dotyky, ktoré sa však v skutočnosti nikdy nestretnú, len sa akoby prelínajú, prekrývajú, dostanú sa do letmej blízkosti, každý z inej strany. Aj samotný vzťah je niekedy nereálny, snový a len zachytený v našej mysli, v sieťach. Zvukom tejto inštalácie je zvuková stopa z filmu Zrkadlo, ktorý taktiež rieši problematiku vzťahov, ich zložitosť a pominutie. Projekcia dvoch videí, kde každé je premietané z druhej strany na jemný materiál vyvolávajúci ilúziu nezachyteľnosti a krehkosti vzťahu. V strede inštalácie sa obrazy prelínajú.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár