Digital Typewritter/Typemusician

V tomto interaktívnom objekte som sa snažila prepojiť starú a novú dobu. Vyjadriť a reagovať na súčasnú situáciu školstva a vzdelávania, na aktuálne dianie. Naznačenie a poukázanie na zaseknutie tohto sektora je vyjadrené písacím strojom, akoby posunutie sa dozadu, a zároveň prepojenie s digitálnym obrazom, snaha o posun vpred. Tým pádom, keď divák stlačí tlačidlo na písacom stroji, začne písať v digitálnom obraze. Alebo ďalší posun, kedy sa divák tiež priamo zapája do diela a písací stroj sa stáva interaktívnym hudobným nástrojom.
Bohužiaľ tento interaktívny objekt prestal fungovať a vyskytli sa problémy aj napriek tomu, že pred pár dňami bola jeho technická funkčnosť bezchybná (čo dokladujem čestným prehlásením, overeným u notára).Aj keď sme sa s mojím kolegom veľmi snažili, neboli sme schopní znovu ho spojazdniť. Čo v podstate napovedá aj o fungovaní školstva, ktoré sa rovnako snaží vyriešiť množstvo problémov, no vždy sa zasekne a začne zlyhávať.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár