Overthinking I

Hmotný výstup flipbooku je kontrastnou asimiláciou idei nehmotného, vnútorného sveta človeka odolávajúcemu nekontrolovateľnému opätovnému vnáraniu sa nežiaducich myšlienok na situácie a pocity, ktoré by mali byť dávno zabudnuté či irelevantné. Na prvý pohľad skrytý ruch pobáda diváka opakovane prechádzať príbehom – podobným systémom ako rôzne faktory nútia človeka rozmýšľať pri overthinkingu.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár