Kauza

Práca poukazuje na kauzy, ktoré sa snažia poukazovať na priame okolnosti, no svojím spôsobom prezentovania popierajú svoju logiku a odkláňajú sa od pôvodnej idei priameho odhalenia danej kauzy. Prebratím jazyka vyjadrovania týchto káuz poukazujem na ich nezmyselnosť a taktiež pridaním nezmyselných viet ktoré ako celok nedávajú zmysel.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár