lokalcachinghr II.

Voľné pokračovanie projektu lokalcachinghr .wz.sk . Tento semester som nadviazala na prácu, ktorú som realizovala minulý semester. Odkazy, ktoré písali občania Hriňovej som s cieľom realizácie odovzdala primátorovi. Keďže sa v priebehu času nič nezmenilo a žiaden odkaz zrealizovaný nebol v kontexte myšlienky som začala realizovať vybrané prosby ja. Niekedy až posmešno ironickým spôsobom. Vybrané prosby: odstreliť Ľuptákovho psa, chýbajúce osvetlenie v Riečke, električka u Cipkárov, chýbajúce verejné záchody a obnovenie starého kúpaliska.
Jednotlivé odkazy som realizovala rôznymi spôsobmi formou akcií s cieľom skrotiť Ľuptákovho psa, dodaním bateriek na neosvetlenú ulicu, virtuálnu električku- premietanie na danom mieste, brigádu na vyčistenie kúpaliska a reakciu na nelogický systém eurofondov neuskutočniteľným činom, ktorý viedol k používaniu WC na 130 km vzdialenom mieste od danej lokality (Hriňovej).
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár