Chorobopisy

Hlavnou témou, ktorej sme sa mali pridržiavať bolo plynutie času. Môj proces plynutia času bol dlhodobejší. Snažila som sa zachytiť čas rastu, a to analogicky zároveň symbolicky rast mňa a niečoho čo súčastne rástlo so mnou. Konkrétne stromov z môjho domova. V rovnakom období s rovakými chybami. Ja a moja deformácia s deformáciou stromov. Tieto vychýlenia a rany zapríčinené obmedzovaním,útokmi z vonkajšieho prostredia a chorobou(u mňa skolióza a u nich rôzne deformačné choroby). Zachytila som odliatky(sádra, kašírovaný papier, duvilax, obväzy a gázy) zo mňa samej. Prvý odliatok kopíruje moje telo a druhý deformovaný mnou ako upozornenie na skľúčenosť, ťažobu, zraniteľnosť a zároveň čas, ktorý som v priebehu môjho rastu a zmeny prežila.ťažké poruchy, ktoré stláčajú. Pre mňa je zároveň oslobodením, pretože som v ňom zrušila svoju identitu .Okrem toho som odlievala (liečila) stromy. Celý proces práce som zaznamenávala v priebehu niekoľkých týždňov. Fotografie priložené ku chorobopisom. Tu sú zaznamenané choroby, ktoré som spozorovala na stromoch. Spísané aj s radami ako reálne zdravotné záznamy. Priložený je aj môj zdravotný záznam. Celá moja práca zachytáva tieto procesy jednoduchým prepojením. Záznamy a spisy- štatistiky. Inštalácia je prevedená na bielej plachte na podporu izolácie, hľadanie identity a spätosti s prírodou. Odkaz na celkový rast a vývoj.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár