Protect Our Water Resources Better

Video zo stáži v Portugalsku (ESAD, Porto) pre predmet videokamera na propagáciu osobného postoja k voľnej problematike.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár