Importance

Toto dielo je minimalistická (pôvodne 24 hodinová) video-inštalácia, ktorá bola skrátená a prispôsobená návštevným hodinám na 8 hodín. Vo video projekcii sa premieta jednoduchý obraz od čisto čiernej plochy po bielu a naopak pomocou jedného bodu, ktorý postupom času, pomaly, za krátku dobu, nepozorovateľnými zmenami narastá, alebo sa naopak zmenšuje. Na začiatku je čisto čierna plocha, po určitom čase sa zobrazí v strede biely bod o veľkosti 1 pixel, ktorý veľmi nebadane rastie na objeme v rovnomernom silovom pôsobení (teda kruhovom). Po určitom čase je z neho veľký neprehliadnuteľný biely bod, ktorý avšak stále narastá. V momente, keď presiahne hranice pozorovateľnosti, teda rozlíšenie projekcie, dochádza k zobrazovaniu čisto bielej plochy. Táto plocha sa javí ako nemenná, ale v skutočnosti daný bod môže ďalej rásť až do nekonečnosti. Po určitom čase sa z bielej plochy začne opäť tvarovať veľký biely bod, ktorý sa zmenšuje až do svojej najmenšej podoby 1 pixela, až dokiaľ sa úplne nestratí do čisto čiernej plochy. V druhej časti projekcie sa farby zamenia.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár