Paradox

Témou bakalárskej práce je „Paradox“. V obrazoch sa prelína výtvarný záujem piktorialistov a takisto filozofické a filmové princípy dvoch autorov, Ingmara Bergmana a Bélu Tarra. Kompilácia týchto inšpiračných zdrojov sa zoskupuje vo filmovom obraze, ktorý rozpráva divákovi svoje vízie, ale paradoxne je zastavenou fotografiou, ktorej pohyb a „zvyšok príbehu“ rozpráva samotný divák v samom sebe. V tomto halucinačnom svete miest bez začiatku a bez konca, čas nemá žiadny význam. V monotónnom duchu príbuzných záberov minulosti, prítomnosti a budúcnosti, generujúcej zlúčenie alebo výmenu pocitov závratu, alebo sna, sme prebudení z okolitej reality, ktorá sa chystá začať znova. Obsah obrazu sa trmáca ďalej, nikam nevedie. Existuje iba zarámovaný obraz, a emócie utkvelé v zastavenom čase, ktorý je neskôr vystavený ako dôkaz svojej prítomnosti. Obraz nevyjadrujúci sa veľmi konkrétne, alebo znakovito je snahou eliminovať niečo, čo by poukazovalo na čokoľvek mimo situáciu samotnú. Namiesto toho, divák je prenechaný čítať v samom sebe, prostredníctvom diela. Na prvý pohľad „filmový frame“ bol paradoxne vždy len autentickou fotografiou. Tieto ďalšie normy podľa pravidiel perspektívy nie sú nutné, ale ukázalo sa, že je potrebné aby sa hodili osobitne k systému obrazu, ako stabilný princíp formy, ktorá je inak založená na intuícii a už spomenutej „fotogénií“. Koncept fotogénie sa jednoducho nedostáva k jadru veci. Zameriava pozornosť k obrazom "rovnováhou fotografických prvkov" ,ale nie k vlastnostiam alebo „prvkom“ samotného obrazu. Inými slovami, je postavený na „pravej podstate“ kinematografie. Každá fotografia Paradoxu jednoducho načrtne určitý špecifický príbeh, alebo situáciu, ktorú necháva otvorenú, a divák zarazený touto neúplnosťou ostáva pred dielom a príbeh dopovedáva sám, svojimi emóciami a predstavami. Divák sa tak stáva režisérom filmu v statických obrazoch, ktoré sú a boli paradoxne len fotografiami.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár