Osmičkové roky

Inštalácia má recyklačný charakter, ktorý rozširuje koncept diela. Transparenty z protestných zhromaždení z jari 2018 využívam ako projekčnú plochu, na ktorú sú mapované udalosti osmičkových rokov ( napr. 1918, 1938, 1948, 1968, 1988/89, 2018). Video dopĺňa aj zvuk, ktorý je na seba vrstvený. Dielo nadobúda aj interaktívny rozmer, keď participant pristúpi, jeho vrhnutým tieňom sa stáva dielo úplné.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár