Choďte v mene Mojom / Go in My name

Neexistuje rozdiel, či v politike, v občianskom živote alebo cirkevných a náboženských spoločenstvách, všetci si musíme vybrať kde stojíme a kde postavíme hranice. Je prinajmenšom znepokojujúce ako sa za Boha, za národ, za kresťanské hodnoty a údajnú ochranu koreňov a hodnôt našej krajiny schovávajú zárodky extrémizmu.
Video je záznamom performance z 11.01.2018.

There is no difference whether in politics, civic life or in religious and religious communities, we all have to choose where we stand and where to build the borders. It is at least disturbing how the seeds of extremism are hiding behind the God, nation, religion and alleged protection of the roots and values of our country. Video is a record of performance from 11.01.2018
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár